Felhasználási feltételek

A Weboldal címe:
https://www.investo.hu/

Az investo.hu weboldal egy személyes blog oldal, amely saját magánvéleményeinket, marketingközleményünket tartalmazza.
Az investo.hu oldalra bárki regisztrálhat mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül. Az investo.hu oldal üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy mely anyagokat, mely menüpontokat tesz nyilvánossá, illetve korlátozottá.
Abban az esetben, ha a felhasználó a számára korlátozott oldalhoz is szeretne hozzáférni, az info@investo.hu mail címen jelezze nekünk.

 

Fontos!

Az investo.hu weboldalon olvasható saját írások, marketingközlemények csak és kizárólag a tulajdonos (továbbiakban a szerző), személyes véleményét tükrözik. Az írásokban szereplő befektetési ötletek nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, azok csak személyes vélemények az adott piaci instrumentumok árfolyamának alakulásával kapcsolatban.
Továbbá, az investo.hu oldalon olvasható, partnerektől átvett írások, elemzések tartalmát a www.investo.hu tulajdonosa nem cenzúrázza, így az azokban szereplő nézettekkel, gondolatokkal nem feltétlen ért egyet.
A szerző ezen okokból semminemű felelősséget nem vállal a weboldal írásai alapján megkötött ügyletekből származó veszteségekkel kapcsolatban.
Az investo.hu internetes gazdasági oldal, egyes szolgáltatásainak használata regisztrációhoz kötött. A weboldalon történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Az investo.hu, az adatokat bizalmasan kezeli, az adatkezelés célja a szolgáltatások fejlesztése.

 

 

 

 

 

A jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) az investo.hu címen elérhető, weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.


A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltatás

A Szolgáltatás elsődleges célja írások, publikációk, marketingközlemények és audiovizuális anyagok hozzáférhetővé tétele a Weboldal célközönségét, a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben.
A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.
A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.
A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűén használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

 

A regisztráció

A regisztrált Felhasználó feliratkozhat a Szolgáltató hírlevél kategóriáira, akár az összesre is.
A regisztráció önkéntes, azonban bizonyos Szolgáltatások csak a regisztrált Felhasználók számára vehetők igénybe. A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, email cím) megadása szükséges, valamint bizonyos adatok opcionálisan megadhatóak (telefonszám). A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik.
Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.
A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban és hazai és uniós adatvédelmi előírásoknak kezeli.
A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlését kérni az info@investo.hu e-mail címre küldött levélben. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölje.
Adatvédelem
A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.